lewitarium.pl lewitarium.pl - Floating i sauna japońska Ganbanyoku Warszawa - Sesje floatingu - rehabilitacja FLOAT REST - Lewit...

lewitarium.plWebsite Profile

Title: Floating i sauna japońska Ganbanyoku Warszawa - Sesje floatingu - rehabilitacja FLOAT REST - Lewit...
Keywords: Floating Warszawa, sesja floatingu Warszawa, terapia rest flow warszawa, sauna japońska Warszawa
Description:Lewitarium zaprasza na sesje floatingu i sauny japońskiej (Ganbanyoku) w Warszawie - strefy relaksacji i rehabilitacji. Baseny floatacyjne s? wype?nione minera?ami soli Epsom i Morza Martwego.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

lewitarium.pl Information

Website / Domain:lewitarium.pl
Website IP Address:91.204.88.157
Domain DNS Server:ns0.fachowcy.pl,ns1.fachowcy.pl

lewitarium.pl ranks

Alexa Rank:7863511
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lewitarium.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,059
Daily Revenue:$5
Monthly Revenue:$169
Yearly Revenue:$$2,059
Daily Unique Visitors:519
Monthly Unique Visitors:15,570
Yearly Unique Visitors:189,435

lewitarium.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx
Date Mon, 24 Sep 2018 20:48:26 GMT

lewitarium.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Floating Warszawa 0 0.00%
sesja floatingu Warszawa 0 0.00%
terapia rest flow warszawa 0 0.00%
sauna japońska Warszawa 0 0.00%

lewitarium.pl Similar Website

Domain WebSite Title
fphoto.pl Sesje fotograficzne i wizerunkowe - Warszawa - fphoto
doctorbest.pl Klinika fizjoterapeutyczna i rehabilitacja DrBest - Warszawa
miomed.pl Miomed Rehabilitacja Sportowa i Neurologiczna Warszawa Mokotów
rehabilitacja-warszawa.tk Rehabilitacja Warszawa
agnieszkabobruk.pl Fotografia dzieci?ca - sesje dzieci?ce, sesje ci??owe, fotograf na chrzest, ?lub. ?ód?, Warszawa i ...
adastrawellness.com Ad Astra Wellness - Acupuncture, Float Therapy / Floating, Sauna, Biomat - Lawrence, KS - Home
softmedlaser.pl SOFTMEDLASER - ORTOPEDIA I REHABILITACJA - DZIECI I DORO?LI - WARSZAWA - URSYNóW
nzoz-rehabilitacja.pl NZOZ REHABILITACJA - fizjoterapia i rehabilitacja dzieci, doros?ych i sportowców. Warszawa, Bia?o??...
bodymove.pl Rehabilitacja Warszawa prywatnie rehabilitacja kolana
floatandrestore.com.au Floating - Perth - Float and Restore
peoplefloat.com What is Floating? - People Float
arkadiuszchlopik.com Fotografia biznesowa i portretowa – fotografia portretowa warszawa, sesje zdj?ciowe warszawa -Arkad...
rehabilitacja-mw.pl Masa? i rehabilitacja Kabaty/Ursynów - Warszawa => Przemys?aw Wojtasik
rehabilitacja-wawa.pl Rehabilitacja i Fizjoterapia | Gabinet Warszawa-Bia?o??ka
kregoslup-rehabilitacja.pl Gabinet Sylwetka???Masa? i Rehabilitacja Warszawa - Salon rehabilitacji Sylwetka
crsclinic.pl Rehabilitacja Warszawa | CRS Clinic Rehabilitacja Warszawa
fizjoporadnia.pl Rehabilitacja Warszawa Gabinet rehabilitacji Warszawa
neodynki.pl Rehabilitacja dzieci Warszawa

lewitarium.pl Alexa Rank History Chart

lewitarium.pl aleax

lewitarium.pl Html To Plain Text

Floating i sauna japońska Ganbanyoku Warszawa - Sesje floatingu - rehabilitacja FLOAT REST - Lewitarium 608 608 467panorama@lewitarium.pl MENUToggle navigationZADZWO? LEWITARIUM FLOATING GANBANYOKU INHALATORIUM CENNIK AKTUALNO?CI KONTAKT 608 608 467 Lewitarium ZAREZERWUJ Floating To stan g??bokiego relaksu zarówno dla cia?a, jak i Twojej duszy. Terapia, dzi?ki której Twoje cia?o unosi si? na wodzie poprzez wysokie st??enie roztworu soli Epsom oraz naturalnej soli z Morza Martwego. Sesja floatingu w Warszawie niesie za sob? ogrom korzy?ci dla Twojego organizmu - pozb?dziesz si? bólu pleców, b?yskawicznie zregenerujesz organizm, uwolnisz si? od stresu w stanie niewa?ko?ci, a przede wszystkim doznasz niezwykle g??bokiego i wszechogarniaj?cego relaksu. Ganbanyoku Regeneracja oraz uzdrawianie. Skalna k?piel dostarcza wyj?tkowo przyjemnych doznań, a pod wzgl?dem zdrowotnym doskonale zast?puje tradycyjn? saun? japońsk?, redukuj?c cellulit oraz tkank? t?uszczow?. Dzia?a odm?adzaj?co i antydepresyjnie. Podczas sesji le?ysz na skale wulkanicznej, która osi?ga temperatur? nieco ponad 40°C. Sesja terapeutyczna znacznie zmniejsza napi?cie psychiczne, powoduj?c natychmiastow? popraw? nastroju. Strefa relaksu w Lewitarium Dotychczasowe zabiegi w SPA bazuj?ce na wodzie s? podobne, trudno doszuka? si? w nich jednak czego? wyj?tkowego, czego?, co spowodowa?oby reakcj?: ?wow”. Nasz zespó? przygotowa? co?, co wywo?a efekt niepowtarzalny, który pozytywnie zaskoczy i o którym Klient b?dzie chcia? opowiada? swoim znajomym. Prezentujemy nowo?? na polskim rynku - mini basen floatacyjny do osi?gania g??bokiej relaksacji poprzez unoszenie cia?a na powierzchni wody nasyconej minera?ami soli Epsom i naturalnej soli z Morza Martwego- dlatego zach?camy do wzi?cia udzia?u w naszej terapii rest flow w Warszawie. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów Woda w basenie jest filtrowana przez z?o?e w?gla aktywnego i piasku kwarcowego Jest równie? poddana bie??cej dezynfekcji poprzez proces aktywnego tlenu, ozonowanie oraz na?wietlanie nowoczesnymi lampami z promieniami UV. Poprawia to jako?? wody, powoduje rozpad zwi?zków chemicznych niepo??danych w wodzie basenowej i jej skuteczn? dezynfekcj? zapewniaj?c uzyskanie jako?ci wody du?o lepszej, ni? w basenach miejskich. Kabiny do floatingu zosta?y wykonane przez polskiego producenta kabin i kapsu? floatingowych firm? FloatRest. Powsta?y z najlepszych materia?ów posiadaj?cych odpowiednie atesty, tak aby podczas sesji floatingu zapewni? maksymalny komfort ich u?ytkowania. Do kuracji stosujemy wy??cznie czystych soli, czyli oznaczonych ?CZDA” (czysty do analizy) lub z naturalnych zasobów Morza Martwego. Wspó?praca Do??cz do nas! Stajemy si? najbardziej rozpoznawaln? oraz najszybciej rozwijaj?c? mark? na rynku SPA. Floating mo?e stanowi? bardzo atrakcyjn?, d?ugofalow? inwestycj? biznesow? dla niezale?nych salonów miejskich, cz??ci hotelowych SPA, (jako uzupe?nienie oferty saun japońskich lub cz??? tematycznego SPA azjatyckiego), klubów fitness, sanatoriów i domów zdrojowych, salonów reflexologii, basenów oraz du?ych centrów biurowych etc. , a to wszystko ju? w Warszawie u Nas! Wi?cej Badania Ocenia si?, i? oko?o 90% aktywno?ci centralnego uk?adu nerwowego jest powi?zana z dzia?aniem grawitacji. Mózg stale przeprowadza obliczenia i dostosowuje na ich podstawie u?o?enie cia?a i ruchów do warunków grawitacji. Informacje odbierane przez uk?ad nerwowy z mi??ni s? zawsze odzwierciedleniem dzia?ania grawitacji i stanowi ona t?o dla wszystkich innych wra?eń docieraj?cych do uk?adu nerwowego. Wniosek – b?d?ce wynikiem grawitacji napi?cie mi??niowe obni?a ?wiadomo?? i wra?liwo?? na zewn?trzn? i wewn?trzn? rzeczywisto??, dlatego te? rehabilitacja z u?yciem wody staj? si? coraz bardziej powszechn? metod? w walce z najró?niejszymi schorzeniami. Wi?cej Lewitarium Al. Witosa 31 Warszawa 608 608 467 panorama@lewitarium.pl ? 2017 Lewitarium | Polityka Prywatno?ci Realizacja Fachowcy.pl Ventures S.A.

lewitarium.pl Whois

Domain Name: LEWITARIUM.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en